Ga naar hoofdinhoud

Jouw familie-zaken
goed op orde

Jouw familie-zaken
goed op orde

Personen-
en familierecht

De volgende akten van het personen- en familierecht kom je het meeste tegen. Bij het opstellen van deze en andere akten, help ik je graag.

Testament

Als u overlijdt, bepaalt de wet wie uw bezittingen en schulden krijgen. Dat zijn uw erfgenamen. In de eerste plaats zijn dat uw naaste familieleden zoals een echtgenoot, kinderen of uw ouders en broers en zussen of andere naaste familieleden.

Als u liever wilt dat uw bezittingen en schulden aan iemand anders toekomen, kunt u een testament maken. Hierin kunt u bepaalde personen of goede doelen aanwijzen als erfgenaam. Als u wilt dat iemand een bepaald bedrag ontvangt of een bepaald sieraad, kunt u in uw testament een legaat opnemen.

Degene die uw testament uitvoert is de executeur. Deze executeur kan verschillende taken hebben. Van alleen het verzorgen van de uitvaart tot het zelfstandig afwikkelen van de nalatenschap.

Wanneer iemand iets uit uw erfenis krijgt, is het vaak voor diegene alleen bedoeld en niet voor zijn/haar partner. Als u niet wilt dat de partner ook een deel van de erfenis krijgt als zij gaan scheiden van elkaar, kunt u een uitsluitingsclausule opnemen.

Voor het geval dat de beide ouders van een kind overlijden voordat het achttien (18) jaar is, kunt u in uw testament een voogd benoemen. Dat is degene die het gezag krijgt over een kind als het nog geen achttien (18) jaar is. Zodra een kind achttien wordt, is het meerderjarig en mag het zelf bepalen waar hij/zij de erfenis aan wil besteden. Als u wilt dat de erfenis tot een latere leeftijd voor het kind wordt beheerd, kunt u een bewindvoerder benoemen. Die mag de erfenis voor het kind gebruiken, maar het kind mag nog niet zelf beslissen hoe de erfenis wordt besteed.

Nuttige links

Testament

Als u overlijdt, bepaalt de wet wie uw bezittingen en schulden krijgen. Dat zijn uw erfgenamen. In de eerste plaats zijn dat uw naaste familieleden zoals een echtgenoot, kinderen of uw ouders en broers en zussen of andere naaste familieleden.

Als u liever wilt dat uw bezittingen en schulden aan iemand anders toekomen, kunt u een testament maken. Hierin kunt u bepaalde personen of goede doelen aanwijzen als erfgenaam. Als u wilt dat iemand een bepaald bedrag ontvangt of een bepaald sieraad, kunt u in uw testament een legaat opnemen.

Degene die uw testament uitvoert is de executeur. Deze executeur kan verschillende taken hebben. Van alleen het verzorgen van de uitvaart tot het zelfstandig afwikkelen van de nalatenschap.

Nuttige links

Levenstestament

In een levenstestament kunt u bepalen wie voor u mag handelen als u dat zelf niet meer kunt, of niet meer wilt. Het komt vaak voor dat als mensen ouder worden, zij hulp nodig hebben voor het regelen van bankzaken, belastingaangifte of andere zaken. In een levenstestament kunt u vastleggen wie dat voor u mag doen, wat diegene mag doen en of diegene wordt gecontroleerd. Mag diegene bijvoorbeeld uw huis verkopen als u daar zelf niet meer kunt wonen?

En mag diegene schenkingen doen van uw geld om ervoor te zorgen dat er minder belasting wordt betaald als u overlijdt? Naast allerlei financiële zaken, kunt u ook bepalen wie namens u met de dokter mag overleggen als u dat zelf niet meer kunt. Diegene mag dan uw medische wensen vertellen. Daarbij is het heel belangrijk dat uw arts dat ook weet. Die kan dan namelijk af en toe aan u vragen of u dat nog steeds op die manier wilt, of dat u daar andere ideeën over heeft.

Nuttige links

Levenstestament

In een levenstestament kunt u bepalen wie voor u mag handelen als u dat zelf niet meer kunt, of niet meer wilt. Het komt vaak voor dat als mensen ouder worden, zij hulp nodig hebben voor het regelen van bankzaken, belastingaangifte of andere zaken. In een levenstestament kunt u vastleggen wie dat voor u mag doen, wat diegene mag doen en of diegene wordt gecontroleerd. Mag diegene bijvoorbeeld uw huis verkopen als u daar zelf niet meer kunt wonen?

Nuttige links

Samenlevingscontract

Als je samen woont, kun je afspraken vastleggen in een samenlevingscontract of samenlevingsovereenkomst. Die afspraken zijn vooral belangrijk als jullie relatie eindigt omdat je ‘uit elkaar gaat’ of als een van beiden overlijdt. Je maakt bijvoorbeeld afspraken over hoe je de kosten die je hebt, samen draagt. Betaal je allebei de helft van de woonlasten of betaalt degene met het hoogste inkomen het grootste gedeelte hiervan?

Als je samen een woning hebt gekocht en een van beiden heeft meer geld in de woning geïnvesteerd dan de ander, dan kun je de afspraken hierover ook opnemen in een samenlevingscontract.

Je legt dan bijvoorbeeld vast wie welk bedrag heeft geïnvesteerd en wanneer dat wordt terugbetaald. En als het huis meer waard wordt, krijg je dan ook een groter bedrag terug? Of blijft het bedrag hetzelfde? Voor het geval een van beiden overlijdt, kun je afspreken dat de ander alle gezamenlijke bezittingen (en schulden) krijgt. Dat noem je een verblijvingsbeding. In een samenlevingscontract kun je ook afspreken dat als een van beiden overlijdt, de andere partner aanspraak kan maken op pensioen. Dat hangt ook af van het pensioen dat je hebt opgebouwd.

Nuttige links

Samenlevings-
contract

Als je samen woont, kun je afspraken vastleggen in een samenlevingscontract of samenlevingsovereenkomst. Die afspraken zijn vooral belangrijk als jullie relatie eindigt omdat je ‘uit elkaar gaat’ of als een van beiden overlijdt. Je maakt bijvoorbeeld afspraken over hoe je de kosten die je hebt, samen draagt. Betaal je allebei de helft van de woonlasten of betaalt degene met het hoogste inkomen het grootste gedeelte hiervan?

Als je samen een woning hebt gekocht en een van beiden heeft meer geld in de woning geïnvesteerd dan de ander, dan kun je de afspraken hierover ook opnemen in een samenlevingscontract.

Nuttige links

Huwelijkse voorwaarden of
partnerschapsvoorwaarden

Als je met elkaar trouwt, dan regelt de wet dat de bezittingen (en schulden) die je had op het moment dat je ging trouwen, van jezelf blijven. Dat geldt ook voor jouw partner. Alles wat je tijdens het huwelijk opbouwt is automatisch van jou en jouw partner samen. Dan kan het spaargeld zijn dat je hebt gespaard, maar ook een bedrijf dat je start als je al getrouwd bent. Erfenissen en schenking worden niet automatisch van jullie samen. Die blijven van degene die het heeft gekregen. Als je juist graag wilt dat de bezittingen die je al had voordat je ging trouwen van jou en jouw partner samen worden.

Of als je juist niet wilt dat alles wat je tijdens jouw huwelijk spaart, automatisch van jullie samen wordt, dan kun je huwelijkse voorwaarden maken.  Als je trouwt, noem je het huwelijkse voorwaarden. Als je een geregistreerd partnerschap aangaat, noem je het partnerschapsvoorwaarden. Je kunt deze voorwaarden maken voordat je trouwt of als je al getrouwd bent. Omdat het gezamenlijke afspraken zijn tussen jou en jouw partner, moet je het wel met elkaar eens zijn.

Bekijk wat de wet regelt als je trouwt en wat je zelf kunt afspreken in huwelijkse voorwaarden Bekijk animatie

Huwelijkse voorwaarden of
partnerschaps-
voorwaarden

Als je met elkaar trouwt, dan regelt de wet dat de bezittingen (en schulden) die je had op het moment dat je ging trouwen, van jezelf blijven. Dat geldt ook voor jouw partner. Alles wat je tijdens het huwelijk opbouwt is automatisch van jou en jouw partner samen. Dan kan het spaargeld zijn dat je hebt gespaard, maar ook een bedrijf dat je start als je al getrouwd bent. Erfenissen en schenking worden niet automatisch van jullie samen. Die blijven van degene die het heeft gekregen. Als je juist graag wilt dat de bezittingen die je al had voordat je ging trouwen van jou en jouw partner samen worden.

Bekijk wat de wet regelt als je trouwt en wat je zelf kunt afspreken in huwelijkse voorwaarden Bekijk animatie

Verklaring van erfrecht

Als iemand overlijdt, vraagt een bank vaak om een verklaring van erfrecht. Dat is een akte waarin staat wie er is overleden, wie de erfgenamen zijn en wie alles mag regelen. Om te bepalen wie erfgenamen zijn, wordt in het Centraal Testamenten Register gecontroleerd of degene die is overleden, een testament heeft gemaakt. Aan de erfgenamen wordt gevraagd of zij ook erfgenaam willen zijn. Als erfgenamen heb je verschillende mogelijkheden om jouw positie te bepalen. Je kunt een nalatenschap zuiver aanvaarden, beneficiair aanvaarden of verwerpen. Om de juiste keuze te kunnen maken is het heel belangrijk dat je als erfgenaam weet welke bezittingen en schulden de nalatenschap heeft.

Als je een nalatenschap zuiver aanvaardt, accepteer je alle bezittingen en alle schulden van degene die is overleden. Ook als er meer schulden dan bezittingen zijn. Je kunt hier als erfgenaam dan zelf voor aansprakelijk zijn.

Als je een nalatenschap beneficiair aanvaardt, en er zijn meer schulden dan bezittingen, dan ben je daar als erfgenaam niet zelf aansprakelijk voor. Je moet je wel aan regels houden bij de afwikkeling van de nalatenschap.

Als je een nalatenschap verwerpt, ben je geen erfgenaam. De wet of het testament bepaalt dan of iemand anders dan in jouw plaats erft.

Degene die de alles mag regelen kan een executeur zijn, een gevolmachtigde, of de erfgenamen samen. Een executeur wordt in een testament benoemd. Als er meerdere erfgenamen zijn en er is geen executeur benoemd, dan kunnen de erfgenamen samen de nalatenschap afwikkelen. Als het onhandig is om dat allemaal samen te doen, kan er een volmacht worden gegeven zodat een erfgenaam of een paar erfgenamen dat namens de anderen kunnen regelen.

Nuttige links

Verklaring van erfrecht

Als iemand overlijdt, vraagt een bank vaak om een verklaring van erfrecht. Dat is een akte waarin staat wie er is overleden, wie de erfgenamen zijn en wie alles mag regelen. Om te bepalen wie erfgenamen zijn, wordt in het Centraal Testamenten Register gecontroleerd of degene die is overleden, een testament heeft gemaakt. Aan de erfgenamen wordt gevraagd of zij ook erfgenaam willen zijn. Als erfgenamen heb je verschillende mogelijkheden om jouw positie te bepalen. Je kunt een nalatenschap zuiver aanvaarden, beneficiair aanvaarden of verwerpen. Om de juiste keuze te kunnen maken is het heel belangrijk dat je als erfgenaam weet welke bezittingen en schulden de nalatenschap heeft.

Als je een nalatenschap zuiver aanvaardt, accepteer je alle bezittingen en alle schulden van degene die is overleden. Ook als er meer schulden dan bezittingen zijn. Je kunt hier als erfgenaam dan zelf voor aansprakelijk zijn.

Als je een nalatenschap beneficiair aanvaardt, en er zijn meer schulden dan bezittingen, dan ben je daar als erfgenaam niet zelf aansprakelijk voor. Je moet je wel aan regels houden bij de afwikkeling van de nalatenschap.

Als je een nalatenschap verwerpt, ben je geen erfgenaam. De wet of het testament bepaalt dan of iemand anders dan in jouw plaats erft.

Degene die de alles mag regelen kan een executeur zijn, een gevolmachtigde, of de erfgenamen samen. Een executeur wordt in een testament benoemd. Als er meerdere erfgenamen zijn en er is geen executeur benoemd, dan kunnen de erfgenamen samen de nalatenschap afwikkelen. Als het onhandig is om dat allemaal samen te doen, kan er een volmacht worden gegeven zodat een erfgenaam of een paar erfgenamen dat namens de anderen kunnen regelen.

Nuttige links

Schenkingsakte

In een schenkingsakte leg je vast dat je iets geeft aan een ander. Dat kan een geldbedrag zijn, maar ook een woning. Ook leg je vast of er nog andere belangrijke afspraken zijn gemaakt. Bijvoorbeeld dat je de schenking kunt terugdraaien (herroepen) of dat het geldbedrag dat geschonken is ook echt alleen voor diegene is die in de akte is genoemd. Zodat als diegene gaat scheiden van diens partner, het ontvangen bedrag niet gedeeld hoeft te worden met de partner (uitsluitingsclausule). Het komt ook veel voor dat er wordt geschonken ‘op papier’.

Als ouders aan kinderen schenken op papier, dan leggen ze bij een notaris vast dat de kinderen een bedrag tegoed hebben van de ouders. De kinderen krijgen dit pas echt uitbetaald als de ouders allebei zijn overleden. Tot die tijd betalen de ouders elk jaar 6% rente over het bedrag dat in de akte is genoemd. Het vermogen van de ouders daalt met het bedrag dat zij op papier schenken en het vermogen van de kinderen neemt met dat bedrag toe. Vaak wordt dit gedaan zodat er dan minder erfbelasting wordt betaald als de ouders overlijden.

Schenkingsakte

In een schenkingsakte leg je vast dat je iets geeft aan een ander. Dat kan een geldbedrag zijn, maar ook een woning. Ook leg je vast of er nog andere belangrijke afspraken zijn gemaakt. Bijvoorbeeld dat je de schenking kunt terugdraaien (herroepen) of dat het geldbedrag dat geschonken is ook echt alleen voor diegene is die in de akte is genoemd. Zodat als diegene gaat scheiden van diens partner, het ontvangen bedrag niet gedeeld hoeft te worden met de partner (uitsluitingsclausule). Het komt ook veel voor dat er wordt geschonken ‘op papier’.

Als ouders aan kinderen schenken op papier, dan leggen ze bij een notaris vast dat de kinderen een bedrag tegoed hebben van de ouders. De kinderen krijgen dit pas echt uitbetaald als de ouders allebei zijn overleden. Tot die tijd betalen de ouders elk jaar 6% rente over het bedrag dat in de akte is genoemd. Het vermogen van de ouders daalt met het bedrag dat zij op papier schenken en het vermogen van de kinderen neemt met dat bedrag toe. Vaak wordt dit gedaan zodat er dan minder erfbelasting wordt betaald als de ouders overlijden.

Back To Top
Zoeken